Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Управление

НачалоЗа нас Управление ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА


АЛБЕНА БОНЕВА 

Тел.: 02/ 9230 381
E-mail: albena.boneva18@gmail.com


Албена Бонева е родена в гр. София през 1968г.
Придобива магистърска степен по „Здравен мениджмънт“ и по „Социални дейности“ във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ (1998) и завършва втора магистратура по „Управление на здравните грижи“ към Факултет по обществено здраве на Медицински университет, София (2019).