Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Управление

НачалоЗа нас Управление ГЛАВЕН СЕКРЕТАР И КООРДИНАТОР ПО УЧЕБНАТА И НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР И КООРДИНАТОР ПО УЧЕБНАТА И НАУЧНАТА ДЕЙНОСТТел.: 02/ 9230 992
Е-mail: