Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Управление

НачалоЗа нас Управление ГЛАВЕН СЕКРЕТАР И КООРДИНАТОР ПО УЧЕБНАТА И НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР И КООРДИНАТОР ПО УЧЕБНАТА И НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ

Д-Р ЗОЯ КУНЕВА

Тел.: 02/ 9230 992
Е-mail: z_kuneva@alexandrovska.com

ОБРАЗОВАНИЕ

1973-1979 г. Висше образование по медицина, МУ-Пловдив
1983 г. Специалност "Вътрешни болести"
1987 г. Специалност "Кардиология"
1989 г. Диплома за научно откритие на РБ №11
2001 г. Свидетелство и сертификат по "Здравен мениджмънт"
2010 г. Свидетелство за професионална квалификация "Ехография" - експертно ниво

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

2014-2021 г. Началник на отделението по неинвазивна кардиология в Клиника по кардиология на УМБАЛ "Александровска"
2003-2005 г. Заместник директор по лечебната дейност на УМБАЛ "Александровска"
1986-2003 г. Главен асистент в Клиниката по кардиология на УМБАЛ "Александровска"
1984-1986 г. Асистент в Клиниката по кардиология КВБ, ВМИ - Стара Загора
1980-1984 г. Лекар в отделението по кардиология, Окръжна болница - Стара Загора

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ

Български лекарски съюз
Дружество на кардиолозите в България
Българска асоциация по ултразвук в медицината

Участвала е в три клинични проучвания в областта на кардиологията - в едно като главен изследовател, а в други две като подизследовател.