Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Полезно

НачалоПолезно Високоспециализирани медицински дейности

Високоспециализирани медицински дейности

ВСМД Наименование на ВСМД Цена (лв)
99.25 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема 12,20
92.01 Сцинтиграфия на щитовидна жлеза 46,46
92.03 Сцинтиграфия с 99 м Тс – ДМСА, ДТРА, МАГЗ 58,58
92.05 Сцинтиграфия с 99 м Тс MIBI 58,58
92.14 Костна сцинтиграфия 70,70
92.15 Белодробна сцинтиграфия 58,58
91.80 Имунофенотипизация при деца и възрастни в клиничната хематология 250,00
38.93 Поставяне на постоянен тунелизиран катетър за хемодиализа 100,00