Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Пресцентър

НачалоПресцентър Новини

РУМЕН РАДЕВ УДОСТОИ НЕВРОЛОГА АКАД. ЛЪЧЕЗАР ТРАЙКОВ С ПОЧЕТНИЯ ЗНАК НА ПРЕЗИДЕНТА

На тържествена церемония в Гербовата зала на „Дондуков“ 2, държавният глава Румен Радев награди видни български творци, учени и общественици в областта на медицинското образование и наука, историята и литературата, изкуството и художественото образование, музикалната педагогика и певческото творчество с Почетния знак на президента. Сред отличените е неврологът от УМБАЛ „Александровска“ акад. Лъчезар Трайков, за високозначимия му принос като уважаван лекар, изтъкнат учен и университетски преподавател в областта на неврологията, както и за заслугите на цялостната му дейност към развитието и международния авторитет на съвременната българска медицинска научна школа.

Държавният глава отбеляза значимите достижения и талант на отличените, оценени не само от българската общественост, но и намерили признание отвъд пределите на страната ни. Румен Радев изрази признателност и уважение към техния безспорен принос за утвърждаването на национален дух и самочувствие на България и за развитието на българската култура, образование и наука.

„Обществото ни цени високо вашето родолюбие, талант, труд и всеотдайност“, посочи държавният глава и отбеляза, че със своите значими успехи отличените допринасят за утвърждаването на изконни ценности, които са здравата основа, върху която трябва да се гради съвременна България.

Акад. Лъчезар Трайков е лекар невролог, началник на Отделението по диагностика и лечение на дегенеративни и съдови деменции в Клиниката по нервни болести на УМБАЛ “Александровска“ и председател на Българското дружество по деменции. В периода 2008-2012 е зам. декан на Медицински факултет, МУ-София, изпълнителен директор на УМБАЛ "Александровска" (2009-2013), ръководител на Катедра по неврология към Медицински факултет на МУ – София (2008-2020) и ректор на Медицински университет - София (2020-2024). През 2002г. получава степен професор по "Невронауки" от Национален Съвет на Университетите, Франция. През 2014г. е избран за член-кореспондент на БАН, а през 2018г. - за академик. Носител е на много научни отличия, сред които наградата за чуждестранен принос на Американската асоциация по неврология. Професионалните му интереси са насочени към клиничната невропсихология и заболявания, свързани с дегенеративни промени в мозъка. Акад. Трайков е учен с над 160 научни труда, от които 90 са статии в едни от най-елитните медицински списания в света. Като главен изследовател в международни и национални проекти успява да организира, чрез обучение и финансиране, изработването и прилагането в България на всички необходими изследвания за ранна диагностика на деменция в съответствие с практиката на водещи европейски центрове.

Екипът на УМБАЛ „Александровска“ се гордее искрено с постиженията, професионализма и ерудицията на акад. Трайков, и го адмирира с респект за придобитите в годините научни титли, звания, български и международни отличия! Желаем му здраве, лично щастие, креативност и още много успехи в многоспектърната му лечебно-диагностична, образователна и научноизследователска дейност!