Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Пресцентър

НачалоПресцентър Новини

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО КОНКУРС КАНДИДАТ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ПО ЧЛ. 11, АЛ.1 И ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

Във връзка със заповед на изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД (№ З-19/16.01.2024г.) за обявяване на конкурс за специализация по реда на чл.11, ал.1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Протокол № 03-1443/26.02.2024г от работата на комисия  по проверка на съответствието на подадените документи, обявявам решението на комисията:

 

ГРАФИК - Конкурс 13 - 24 г.docx

СПИСЪК допуснати - 2024.doc