Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Пресцентър

НачалоПресцентър Новини

КОНСПЕКТИ ЗА КАНДИДАТ СПЕЦИАЛИЗАНТИ - ЛЕКАРИ И КЛИНИЧНИ ПСИХОЛОЗИ В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"

Конспекти за конкурса за зачисляване за специалност:

КОНСПЕКТ АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ-24.pdf

КОНСПЕКТ ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА-24.pdf

КОНСПЕКТ ПО ДЕТСКА ПСИХИАТРИЯ - 24.pdf

КОНСПЕКТ ПО КАРДИОЛОГИЯ-24.pdf

КОНСПЕКТ ПО КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ за психолози.pdf

КОНСПЕКТ ПО ХЕМАТОЛОГИЯ-24.pdf

КОНСПЕКТ ПО ХИРУРГИЯ-24.pdf

КОНСПЕКТ УРОЛОГИЯ-24.pdf