Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Пресцентър

НачалоПресцентър Новини

В УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ БЕ ИМПЛАНТИРАН СТОТНИЯТ ПАЦИЕНТ С ЛББ ПЕЙСМЕЙКЪР

Това съобщи д-р Светослав Куртев, специалист в Отделението по инвазивна кардиология с направление “Електрокардиостимулация” към Клиниката по кардиология на болницата, и обясни, че ЛББ пейсмейкърът е най-съвременният метод на сърдечна имплантация във възбудно-проводната система на сърцето. „Предимството е, че поради физиологичното позициониране на камерния електрод, възбуждането на сърцето се осъществява не дифузно, както до момента, а чрез възбудно-проводната система, което елиминира дългосрочните негативни ефекти на конвеционалното пейсиране. Имплантирането е по-трудно, отнема повече време и изисква специална апаратура, която е налична в Клиниката, но постигнатите резултати са удивителни. В повечето случаи пейсираните комплекси на електрокардиограма са толкова идентични с нормалните, че е невъзможно да се познае, че работи пейсмейкър", изтъкна специалистът.

Стотният пациент с този тип физиологично пейсиране означава, че екипът е минал обучителната крива за дадената процедура и е достигнал експертно ниво. „Всяка оперативна процедура има своя обучителна крива. За някои процедури тя е по-дълга, за други е по-къса, обяснява д-р Куртев. Според Консенсуса на Европейското дружество по ритмология и електрокардиостимулация за физиологично пейсиране, обучителната крива за тези имплантации е сравнително дълга – 100-110 процедури. Това означава, че след тази бройка, най-общо казано, времето за имплантация, необходимият рентген и усилията на оператора за стандартна процедура намаляват и стават константа. Освен това, се увеличава и успеваемостта. Това не означава, че обучението приключва, то е безкраен процес и всеки следващ направен случай добавя още към уменията на оператора, но след тази граница от 100-110 случая, той достига ниво на експертиза".

Благодарение на добрите контакти на България с водещи европейски центрове, новата терапия се въвежда почти едновременно в няколко водещи центъра по електрокардиостимулация, един от които е в Александровска болница. Екипът на Клиниката по кардиология, ръководена от проф. Кирил Карамфилов, бе обучен в новия стандарт на имплантация през 2022г. от електрофизиолог с международна известност от Университетската болница в Любляна, Словения - д-р Давид Жижек. Това даде невероятен старт на нашите медици и им помогна те да не се откажат след първоначалните си опити, както направиха други центрове в страната. По думите на д-р Куртев техниката е описана и приложена за първи път преди по-малко от две години, но започва да се налага масово навсякъде по света и променя изцяло начинът на работа на кардиолозите.

„Ние, като университетски център, не можехме да си позволим да изоставаме от световния опит и много бързо взехме решение да последваме тенденцията, веднага след като това беше възможно, посочва специалистът. Опитваме се да съчетаваме ЛББ-пейсирането, в случаите на двукухинен пейсмейкър, с физиологично пейсиране и в предсърдията (т.нар. пейсиране в снопчето на Бахман), което също е концепция, набираща скорост по света. Въвеждаме Zero gravity система при имплантациите и ехография при пункциите, което пък се отразява благоприятно върху профила на безопасност на процедурите. Старанието ни да сме максимално адекватни на времето, в което живеем, постигнатите теоретични знания и съвременните технологични постижения в областта на сърдечната имплантация до голяма степен гарантират ефективността на този вид терапия, която не само удължава живота на пациентите с ритъмно-проводни нарушения и сърдечна недостатъчност, но им позволява да водят и пълноценен социален живот“, категоричен е д-р Куртев.

ЛББ-имплантацията отнема малко повече време, но се прави с местна анестезия. Възстановителният период е само 2 часа след интервенцията и пациентът е изцяло функционално способен още в деня на операцията. Промяната е колосална, с отличен финален резултат.