Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Пресцентър

НачалоПресцентър Новини

XXIV–ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ОПЛ И ПЕДИАТРИ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ „ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ”

В периода 5-7 май 2023г. Клиниката по педиатрия на УМБАЛ „Александровска” бе домакин на XXIV–та Национална конференция за педиатри и общопрактикуващи лекари с международно участие „Децата на България“, която се състоя в к.к. Слънчев бряг. Тя е най-голямото събитие в областта на педиатрията у нас и традиционно се провежда в навечерието на 24 май – Деня на славянската писменост и българската просвета и култура, но тази година организаторите избраха друг голям празник на духа и храбростта – Гергьовден.

В научната конференция взеха участие повече от 560 специалисти от страната, сред които членове на Експертния съвет по педиатрия към МЗ, академици, ръководители на клиники, на катедри и научни дружества, координатори на експертни съвети към МЗ, членове на УС на Българската педиатрична асоциация, представители на БЧК, на БЛС, на фармацевтични компании и др. Онлайн участваха и гост-лектори от Русия: проф. Юрий Мизерницкий, заслужил лекар на Руската Федерация и завеждащ Отделение по пулмология във Федералния педиатричен център РНИМУ „Н. И. Пирогов“, проф. Владимир Розинов - директор на Националния Изследователски Институт по хирургия в детска възраст на Русия и завеждащ Университетската клиника по детска хирургия във Федералния педиатричен център РНИМУ „Н. И. Пирогов“, и проф. Н. Паромонова от Втора катедра по детски болести в Националния Гродненски медицински университет, гр. Гродно, Беларусия.

Проф. Пенка Переновска, председател на Организационния комитет на Конференцията, откри форума, който тази година се организира под патронажа на Александровска болница, с почетното председателство на ректора на Медицински университет, София акад. Лъчезар Трайков. Проф. Переновска приветства участниците, благодари им за присъствието и доверието, и се обърна с думи на признателност към ръководството на болницата, към фирмата организатор, към всички спомоществователи, спонсори и партньори, чието присъствие по думите ѝ е знак за приятелски протегната ръка и грижа за децата на България.

В словото си директорът на Александровска болница проф. Атанас Йонков поздрави участниците в конференцията и отправи адмирации и думи на благодарност към проф. Переновска и нейния екип за перфектната организация, за работата им като цяло, изтъквайки, че тя е синоним на професионализъм от най-високо ниво, на действена социална отговорност, стремеж към новаторство и устойчивост. Той подчерта, че както всяка година програмата на конференцията впечатлява с широкия обхват теми от научната и практическата педиатрия, в чийто тематични панели не липсват и социално значими въпроси за възпитанието на нашите деца. Директорът изрази увереност, че изводите от дискусиите ще допринесат за следването на най-високите стандарти в областта на педиатрията, и че благодарение на общите усилия и успешната колаборация между лекари с различни специалности, технологичния прогрес и напредъка в медицината, България съответства на страните с най-високо ниво на педиатрична грижа.

Поздравителни адреси бяха получени от: президента на РБългария, Министъра на здравеопазването, Ректора на Медицински университет – София, Декана на Медицински факултет при МУ - София, Българска педиатрична асоциация, Български Лекарски Съюз, Български Червен Кръст, Национално сдружение на ОПЛ в България и други.

За пореден път научната програма на Конференцията комуникира най-новото и най-доброто медицинско познание в една постерна и дванадесет научни сесии, обхващащи широк спектър теоретична, статистическа и практически насочена информация в различни медицински направления: имунология, ваксинопрофилактика, пулмология, алергология, гастроентерология, нефрология, кардиология, ревматология, генетика, дерматология, офталмология, оториноларингология, хирургия, неврология онкохематология и социална медицина. Акцент в научните доклади и дискусии и тази година бе клиничния опит, новостите в патогенезата и терапевтичните подходи при лечението на Covid-инфекцията, три години след началото на пандемията.

Освен темата Covid-19, eксперти от цялата страна споделиха своя опит, знания и примери за добри практики с общопрактикуващи, болнични и извънболнични специалисти, и дискутираха новостите в превенцията, диагностиката и лечението на детските, социално-значимите и редките болести. В рамките на форума бяха засегнати проблемите в сегашната социална и икономическа реалност на детското здравеопазване. В хода на дискусиите бе поставена и темата за здравната култура на подрастващите.

Електронната постерна сесия бе представена от 29 постера, 11 от които съставени от или с участието на педиатрите на Александровска болница. Тричленна комисия с председател доц. Калин Лисички отличи 4 постера, отговарящи най-много на критериите за цялостно оформление, онагледяване и достъпност на съдържанието, висок терапевтичен ефект, добро представяне на авторите.

І-во място
Разтворимата форма на рецептора за крайни продукти на напредналото гликиране (sRAGE), възможен маркер за оценка на тежест и риск от рецидивиращи бронхообструктивни прояви в ранна детска възраст – С. Милева, П. Костова, С. Михайлова, Г. Петрова

ІІ-ро място
1. Разлики в клинично протичане и лабораторни изменения при COVID-19 в детска възраст между SARS-CoV-2 Delta и Omicron вариантите – П. Великов, И. Трифонова, Н. Корсун, Т. Червенякова
2. Периоперативен стандартизиран протокол за поставяне на шънт при лечение на деца с хидроцефалия – Т. Кондев, Я. Енчев, Г. Бошев, С. Мариянова, Д. Крумова , М. Халилова, Т. Карамфилова

ІІІ-то място
Разминаване на образните методи при пневмония в детска възраст – С. Федева, Г. Цветков, С. Милева, Д. Митева, В. Папочиева, Г. Петрова

Наградата на Инициативния комитет на конференцията получи постера:
Диагностичен подход при един от значимите мултидисциплинарни проблеми в детска възраст – енуреза - Д. Близнакова, M. Михайлова, Ж. Русева, М. Близнакова, Г. Бошев

Общо 41 фирми за лекарства и медицински консумативи финансираха организирането на научния форум. В знак на признателност, Организационният комитет отличи част от тях с грамоти - за дългогодишно сътрудничество и участие в научните конференции, за най-голям брой спонсорирани участници и пр.

Преди да закрие XXIV-та Национална конференция за педиатри и ОПЛ, проф. Пенка Переновска благодари от сърце на всички участници за споделените знания и опит, спомогнали за иновативни решения и нови хоризонти на развитие на медицинската наука и детското здравеопазване. Тя отправи думи на признателност и към всички, спомогнали за организирането и финансирането на форума, за доверието, за всеотдайността, за съпричастието и оказаната подкрепа в името на децата на България.