Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Пресцентър

НачалоПресцентър Новини

ЗА СРОК ОТ 5 ГОДИНИ УМБАЛ “АЛЕКСАНДРОВСКА" Е ОДОБРЕНА ЗА ОБУЧЕНИЕ на студенти, специализанти и докторанти по "Медицина", "Дентална медицина", "Фармация" и "Здравни грижи", и за следдипломно обучение на медици и

За срок от пет години УМБАЛ “Александровска" ЕАД е одобрена за обучение на студенти, специализанти и докторанти по "Медицина", "Дентална медицина", "Фармация" и "Здравни грижи", и за следдипломно обучение на медици и на лица с висше немедицинско образование по "Клинична психология", по "Клинична химия" или по "Лабораторна имунология".

Със заповед №РД-01-122/6.03.2023г. на Министъра на здравеопазването, на основание чл. 91, ал. 6 и 10 от Закона за лечебните заведения и чл. 17, ал. 1, 4 и 5 от Наредба №8 от 2019г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти, и във връзка със становище на Консултативния съвет (протокол №4/28.02.2023г.), УМБАЛ “Александровска” ЕАД с прилежащите ѝ структури е одобрена да извършва дейности по:

КЛИНИЧНО ОБУЧЕНИЕ на:
• студенти по „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“;
• студенти по „Здравни грижи“ (мед. сестра, мед. лаборант, рехабилитатор);

СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ на:
• лица с професионална квалификация „лекар“ по 29 клинични специалности;
• лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“ по специалността „Орална хирургия“;
• лица с професионална квалификация „лекар“ и професионална квалификация „лекар по дентална медицина“ по специалността „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия“;
• лица с професионална квалификация по „Здравни грижи“ по специалностите „Анестезиология и интензивни грижи“ и „Операционна и превързочна техника“ (за мед. сестри и акушерки), и „Психиатрични здравни грижи“ (за мед. сестри и фелдшери);
• лица с висше немедицинско образование по „Клинична психология“ (за психолози), по „Клинична химия“ (за лица с квалификация в областта на биологическите и химическите науки и биотехнологиите) и по „Лабораторна имунология“ (за биолози, биохимици, молекулярни биолози, биотехнолози).

Това е заслужена оценка за всекидневните усилия, всеотдайност и изключителен професионализъм на специалистите от лечебното заведение. Оценка, която надгражда и продължава традициите и утвърждава репутацията на Александровска болница на водещ национален университетски и лечебно-диагностичен център!