Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Пресцентър

НачалоПресцентър Новини

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО СЪДЕБНА МЕДИЦИНА В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"

Във връзка със заповед на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД (№ ЗЧР-350/30.09.2022г.) за обявяване на конкурс за длъжността „лекар-специализант“ за придобиване на специалност по „Съдебна медицина“ по реда на чл.11, ал.1 от Наредба № 1/22.01.2015г., обявяваме класирания кандидат:

Вержиния Лъчезарова Стефанова 

В двуседмичен срок от публикуване на съобщението, класираната кандидатка следва да се яви в отдел „УЧР” за оформяне на необходимата документация, свързана със сключване на договор за трудови правоотношения.