Денонощен Спешен център:
02/ 9230 389
Регистратура ДКБ
02/ 9230 592
Телефонен указател

Пресцентър

НачалоПресцентър Новини

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗПИТ КАНДИДАТ СПЕЦИАЛИЗАНТИ И ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

Във връзка със заповед на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД (№ЗЧР-297/03.08.2022г.) за обявяване на конкурс за длъжността „лекар-специализант“ за специализация по реда на чл.40, ал. 1 и заплащане на субсидия по чл. 42б от Наредба 1и чл.11, ал.1 от Наредба № 1/22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и протокол от работата на комисията  по проверка на съответствието на подадените документи, обявявам списък на допуснатите до конкурса кандидати по специалности, както следва:

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ИЗПИТ КАНДИДАТИ

За придобиване на специалност по реда на чл. 11, ал. 1 от Наредба №1/2015г.:
За специалност „Хирургия“
1. Денислав Людмилов Кирилов
2. Ирина Стилиянова Митева
3. Айсун Ахмед Мехмед
За придобиване на специалност по реда на чл. 40, ал.1 и заплащане на
субсидия по чл. 42б от Наредба №1/2015г., както следва:
За специалност „Детска пневмология и фтизиатрия“
1. Ина Максимова Тодорова-Стефанова
2. Юлия Юревна Сорес
За специалност „Педиатрия“
1. Ралица Евгениева Кръстева
2. Юзлем Ердинчова Алиева
3. Доника Стефанова Йорданова
4. Диляна Йорданова Петкова
5. Ирена Северинова Димитрова
6. Даниела Илиева Ганчева

Датата и мястото на провеждане на изпита ще бъдат обявени допълнително на сайта на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД.

Кандидатите сами се интересуват за всяка следваща информация.


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ЗА „ЛЕКАР –СПЕЦИАЛИЗАНТ”
/Заповед № ЗЧР – 297/ 03.08.2022г./
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ – УМБАЛ „Александровска“ ЕАД

ХИРУРГИЯ
14.09.2022г., 9.00ч., Клиника по хирургични болести – Втора хирургия

ДЕТСКА ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ
20.09.2022г., 9.00ч., Клиника по педиатрия

ПЕДИАТРИЯ
21.09.2022г., 9.00ч., Клиника по педиатрия