Начало Диагностика Клиника по съдебна медицина и деонтология Дейност СЪДЕБНОХИМИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ

Съдебнохимическа лаборатория

Съдебнохимическа лаборатория със съответно оборудване - газови хроматографи, газ-мас-хроматограф, спектрофотометър за съдебнохимически анализи за отрови, лекарствени средства, наркотични вещества, карбоксихемоглобин, етилов алкохол и др. летливи редуциращи вещества. Специфичните съдебнохимически анализи се провеждат от двама химици със съответната подготовка, медицински лаборант и двама техници – химици.

Материалите за химически анализи постъпват от секционната зала на КСМД (кръв, урина, вътрешни органни части от І и ІІ пътища) и от живи лица (кръв и урина).
Специфично направление от 2006г. е изследването на морфологичните ефекти при въздействие на психотропни вещества върху човешкия организъм и проследяване на динамиката на смъртните случаи при употреба на наркотици.