Начало Клиники Клиника по нефрология и трансплантация

Клиника по нефрология и трансплантация

  • Болнична стая
  • Главна визитация с лекари и специализанти

Клиниката по Нефрология и трансплантация на УМБАЛ „Александровска” е единствената клиника в страната, която осъществява пълния обем на нефрологична дейност в три основни направления:

  • Консервативна нефрология
  • Диализа
  • Бъбречна трансплантация

В нея се извършват диагностика и лечение на нефрологични, диализни и бъбречнотрансплантирани болни от цялата страна, поддържа се листата на реципиенти, чакащи бъбречна трансплантация, както и подготовка на двойки донор/рецепиент за жива трансплантация.

Клиниката извършва специализирана консултативна нефрологична помощ на пациенти от различни клинични звена в структурата на УМБАЛ „Александровска”, вкл. и на бъбречнотрансплантирани, както и консултативна и методична помощ на нефролозите от страната и на общопрактикуващите лекари по проблемите на клиничната нефрология.