Начало Клиники Клиника по нуклеарна медицина Диагностична и лечебна дейност

Диагностична и лечебна дейност

КНМ е първата клиника в България, а също и за някои страни от региона, в която се въведе мултимодалната образна диагностика - сцинтиграфска томография, съчетана с компютърна томография /SPECT/CT през 2009г. С нея може точно да бъде локализирана патологично променената органна функция. Основните клинични приложения на новата хибридна диагностика SPECT/CT са в областта на кардиологията, онкологията, ортопедията като все повече се разширява набора от заболявания в други области на медицината - на щитовидната и паращитовидните жлези, мозъка /специално за локализацията на епилептичните огнища/, фрактурите, диференцирането на дегенеративните промени от метастазите, визуализиране на възпалителни процеси и напоследък за целите на лъчетерапията при радиологичното планиране, основано само на базата на метоболитно активния тумор.

В началото на 2010 г. бе инсталиран уникален апарат за мултимодална образна диагностика-РЕТ/СТ. С него е възможно да се визуализира патологично променения метаболизъм на органите чрез молекулярно изображение. Това е най-бързо развиващия се образен метод от световен мащаб с приложение предимно в онкологията, кардиологията и неврологията. Като радиомаркер се използва маркирана с флуор глюкоза – 18F-FDG, която се произвежда в циклотрон и първоначално ще се внася от чужбина. С този апарат се изследват предимно пациенти с тумори на белия дроб, гърдата, главата и шията, стомашно-чревния тракт, лимфоми, меланоми, с неясни възпалителни процеси, такива на които предстои лъчетерапия са точно планиране на облъчвания обем и др.

В КНМ се прилагат и около 40 конвенционални нуклеарномедицински метода за ранна функционална диагноза на заболяванията на костите, бъбреците, сърцето, белия дроб, щитовидната жлеза, гастроинтестиналния тракт, мозъка, онагледяват се възпалителни и туморни процеси, както и техните метастази. Определя се качествено и количесвено органната функция, преди появата на структурните промени, предмет на дейност на другите визуализиращи методи. Прилагат се и следните терапевтични методи: лечение със 131-йод на болни с хипертироидни състояния и лечение с 89-стронций при болков синдром от костни метастази. Те са особено ефективни, когато другите лечеби методи са изчерпали своите възможности.