Начало Актуално ХИРУРГЪТ ПРОФ. ГЕОРГИ ТОДОРОВ Е ПРЕДЛОЖЕН ЗА ОРДЕН „СТАРА ПЛАНИНА“

ХИРУРГЪТ ПРОФ. ГЕОРГИ ТОДОРОВ Е ПРЕДЛОЖЕН ЗА ОРДЕН „СТАРА ПЛАНИНА“

22.12.2020
ХИРУРГЪТ ПРОФ. ГЕОРГИ ТОДОРОВ Е ПРЕДЛОЖЕН ЗА ОРДЕН „СТАРА ПЛАНИНА“

Предложението за награждаване е направено от Инициативен комитет от Медицински университет - София, включващ изявени академични кадри в медицинската наука и образование, които оценяват високо изключителния принос на проф. Тодоров за развитието на хирургията и за обучението на студентите и специализантите по хирургия.

Проф. Георги Тодоров завършва медицина в Медицинска академия - София през 1979г., а през 1986г. придобива специалност по хирургия. От 1985 г. до момента работи в Клиниката по хирургия „Проф. д-р Александър Станишев“ към УМБАЛ „Александровска“, която ръководи от 2012г. През 2008г. проф. Тодоров е хабилитиран за доцент, а през 2013 г. за професор към Катедрата по хирургия към Медицински факултет на Медицински университет - София, която ръководи от 2012г.

Професионалните постижения на проф. Тодоров са от фундаментално значение за развитието на хирургията в България. Той въвежда редица съвременни техники като ретроперитонеалната ендоскопска адреналектомия при деца и възрастни, лапароскопска спленектомия, лапароскопска дебелочревна хирургия, лапароскопско лечение на хиатални хернии, бариатрична хирургия, минимално инвазивна тиреоидна хирургия.