Начало Актуално УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” Е ПЪРВАТА БОЛНИЦА В БЪЛГАРИЯ, КОЯТО ВЪВЕДЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКО МОНИТОРИРАНЕ НА ПАЦИЕНТИ С COVID-19

УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” Е ПЪРВАТА БОЛНИЦА В БЪЛГАРИЯ, КОЯТО ВЪВЕДЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКО МОНИТОРИРАНЕ НА ПАЦИЕНТИ С COVID-19

28.10.2020
УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” Е ПЪРВАТА БОЛНИЦА В БЪЛГАРИЯ, КОЯТО ВЪВЕДЕ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКО МОНИТОРИРАНЕ НА ПАЦИЕНТИ С COVID-19

През системата вече са мониторирани пет души с леки симптоми. Скоро болницата очаква да получи още 10 системи за телемониторинг. Телемедицинският комплект за мониторинг на COVID пациенти е изключително необходим и полезен за дейността на COVID отделенията. Системата проследява няколко жизнени показателя - ЕКГ, пулс, сатурация и температура на пациента, в рамките на 24 часа / 7 дни в седмицата.

Посочените параметри се наблюдават на монитори, монтирани в стаята на медицинските сестри или лекари. В случай, че някой от тях достигне критични стойности, незабавно се включва алармиращ сигнал. По този начин на работа не съществува опасност да се пропусне влошаване на състоянието на пациентите от COVID отделенията, независимо от значителната натовареност на персонала, техния ограничен брой и часа на настъпване на промяната – през деня или нощта.

Автоматизираното дистанционно наблюдение на пациентите свежда до минимум директния контакт с болните и съответно риска за медицинския персонал от заразяване с COVID-19. Наличието на гласова връзка между пациента и наблюдаващата медицинска сестра чрез телефонен чип, вграден в ауто-холтер ЕКГ устройство, допринася за намаляване на вирусния товар върху медицинските лица в отделенията без интензивни грижи, където преобладават лежащо болните с по-лека симптоматика.

Лекарствата и храната се предоставя на болните при стриктно спазване на дистанция и дезинфекция. По този начин е осигурена 100% грижа на болните в COVID отделенията. Надеждността на телемедицинската система за мониторинг е удостоверена чрез производствени ISO сертификати на производителя, както и със задължителния за медицинско оборудване СЕ сертификат.

Считано от април 2020г. стотици такива телемедицински комплекти успешно работят в здравната система на Италия, Полша и други държави.