Начало Актуално СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЛЕКАР–СПЕЦИАЛИЗАНТ В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЛЕКАР–СПЕЦИАЛИЗАНТ В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"

13.08.2020
 СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЛЕКАР–СПЕЦИАЛИЗАНТ В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"

1. За специализация по реда на чл. 11, ал. 1 от Наредба №1/22 януари 2015г.

Специалност „Урология“
1. Петроний Васиславов Петров

Специалност „Нефрология“
1. Румен Стефанов Филев
2. Габриела Генчова Златанова
3. Георги Георгиев Андреев
4. Филип Пламенов Диков

2. За специализация с финансиране на обучението по реда на чл. 40, ал. 1 и заплащане на субсидия по чл. 42 от Наредба №1/22 януари 2015г.

Специалност „Детска пневмология и фтизиатрия“
1. Георги Георгиев Андреев
2. Филип Пламенов Диков

Специалност „Детска психиатрия“
1. Иван Иванов Греченлиев
2. Яна Евстатиева Дончева
3. Георги Георгиев Андреев
4. Росица Иванова Николова
5. Силвия Иванова Саракостова
6. Филип Пламенов Диков
7. Емил Василев Кендеров

Специалност „Клинична микробиология“
1. Десислава Ангелова Бояджиева
2. Ангелика Викторова Лозанова

Специалност „Нуклеарна медицина“
1. Алекс Божидаров Грънчаров

Специалност „Обща и клинична патология“
1. Георги Георгиев Андреев

Специалност „Съдебна медицина“
1. Богдан Ивайлов Мирчев
2. Камен Бойков Пеев
3. Михаела Георгиева Георгиева
4. Марианне Ойген Ендерле

Недопуснати кандидати:
Десислава Иванова Жекова – предоставените документи не съответстват на изискванията

Конспекти:

Детска пневмология и фтизиатрия.pdf

Детска психиатрия.pdf

Клинична микробиология.pdf

Нефрология.pdf

Нуклеарна медицина.pdf

Обща и клинична патология.pdf

Съдебна медицина и деонтология.pdf

Урология.pdf