Начало Актуално ПРЕЗ М. ЮНИ КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ И КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ НА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЩЕ ИЗСЛЕДВА БЕЗПЛАТНО СТЕРОИДEН ПРОФИЛ (ВКЛЮЧВАЩ 14 ХОРМОНА) И НЯКОИ ЛЕКАРСТВА

ПРЕЗ М. ЮНИ КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ И КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ НА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЩЕ ИЗСЛЕДВА БЕЗПЛАТНО СТЕРОИДEН ПРОФИЛ (ВКЛЮЧВАЩ 14 ХОРМОНА) И НЯКОИ ЛЕКАРСТВА

01.06.2020
ПРЕЗ М. ЮНИ КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ И КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ НА УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЩЕ ИЗСЛЕДВА БЕЗПЛАТНО СТЕРОИДEН ПРОФИЛ (ВКЛЮЧВАЩ 14 ХОРМОНА) И НЯКОИ ЛЕКАРСТВА

Основен приоритет на Клинична лаборатория и клинична фармакология (КЛКФ) на УМБАЛ „Александровска“ е непрекъснатото подобряване на грижата за болния човек чрез високонадеждни лабораторни изследвания и индивидуализиране на лекарствената терапия в клиничната практика. В тази връзка, КЛКФ въведе изцяло нова технологична система за определяне на лекарства (LС-MS/MS), разшири спектъра определяни лекарства с 10 нови показателя и въведе стероидомен анализ – едновременно определяне на 14 стероидни хормона в плазма или серум.

През целия м. юни, всички нови лекарства и стероидния профил по приложения списък, ще се изследват промоционално, без заплащане. Пациентите трябва да бъдат насочени към КЛКФ от лекар (гинеколог, андролог, ендокринолог и др.) с долупосочената бланка. Кръв се взема на гладно, между 8 и 9.30ч. сутринта, без предварително записване.

ЛЕКАРСТВА - МЕТОД LC-MS/MS:

Бриварацетам
Вигабатрин
Габапентин
Зонизамид
Лакозамид
Прегабалин
Тиагабин
Топирамат
Хлорокин
Хидроксихлорокин

СТЕРОИДEН ПРОФИЛ (14 хормона) – МЕТОД LC-MS/MS:

Алдостерон
Андростендион
11-Деоксикортикостерон
11-Деоксикортизол
21-Деоксикортикостерон
Дихидроепиандростерон
Дихидротестостерон
Естрадиол
Кортизол
Кортизон
Кортикостерон
Тестостерон
Прогестерон
17-Хидроксипрогестерон

Бланка поръчка за изследване.pdf