Начало Актуално СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"

22.05.2020

След приключване на събеседването с кандидатите за длъжността „Лекар - специализант”, окончателно класирани са лицата от долупосочения списък. Спечелилите конкурса кандидати следва да се явят на 26.05.2020г. в Отдел "УЧР" на УМБАЛ "Александровска" ЕАД за оформяне на необходимата документация за сключване на трудовото правоотношение.