Начало Актуално ЕКСПЕРТНА СРЕЩА НА ТЕМА: „БАРИАТРИЧНАТА ХИРУРГИЯ – НОВ ЖИВОТ ЗА ХОРАТА С БОЛЕСТНО ЗАТЛЪСТЯВАНЕ“

ЕКСПЕРТНА СРЕЩА НА ТЕМА: „БАРИАТРИЧНАТА ХИРУРГИЯ – НОВ ЖИВОТ ЗА ХОРАТА С БОЛЕСТНО ЗАТЛЪСТЯВАНЕ“

13.02.2019
ЕКСПЕРТНА СРЕЩА НА ТЕМА: „БАРИАТРИЧНАТА ХИРУРГИЯ – НОВ ЖИВОТ ЗА ХОРАТА С БОЛЕСТНО ЗАТЛЪСТЯВАНЕ“

В кръга на шегата, при един голям процент от хората любовта минава през стомаха, но вместо за любов, на емблематичната дата 14 февруари избрахме да говорим за затлъстяването и бариатричната хирургия като алтернативно решение за хората със свръхтегло. Клиниката по хирургия при УМБАЛ Александровска“ и Пациентска организация "Моят нов живот" организират експертна среща на тема „БАРИАТРИЧНАТА ХИРУРГИЯ – НОВ ЖИВОТ ЗА ХОРАТА С БОЛЕСТНО ЗАТЛЪСТЯВАНЕ“, на 14 февруари от 11.30ч., аула „Проф. Янко Добрев“, II-ра хирургия, УМБАЛ „Александровска“.

Приблизително 1,5 милиона от българската популация е със свръх наднормено тегло, като страната ни е на едно от водещите места по честотата на затлъстяването в детска възраст сред страните от ЕС. Целта на срещата е да акцентираме и дадем гласност на няколко важни факта:

• Данните на Европейската асоциация за изследване на затлъстяването (EASO) са стряскащи и показват, че въпреки съществуващите от години световни програми за превенцията му, честотата на затлъстяването се увеличава непрекъснато и достига размер на епидемия в световен мащаб.

• В България съществува и се прилага успешно оперативно лечение на болестното затлъстяване. Методът повлиява ефективно и всички съпътстващи наднорменото тегло заболявания като хипертония, диабет, метаболитен синдром, астма, омазняване на коремните органи, сънна апнея и други.

• Лечението на затлъстяването е комплексно и дългосрочно, и няма универсален подход, валиден за всички. В тази връзка, през 2016г. в УМБАЛ „Александровска” бе сформиран мултидисциплинарен екип от водещи специалисти (ендокринолог, кардиолог, пулмолог, диетолог, гастроентеролог, психолог и хирург), който създаде протоколи за поведение и лечение при пациенти със затлъстяване, подлежащи на бариатрична хирургия. Това включва промяна на хранителните навици, диетичен режим, физическа активност, поведенческа психотерапия, медикаменти и като крайна мярка - бариатрична хирургия. За период от две години в програмата са включени повече от 150 пациенти, подходящи за бариатрична хирургия. Пациентите се проследяват и обгрижват компетентно и имат осигурен достъп до екипа през цялото време на лечението, преди и след интервенцията.

• Хората с болестно затлъстяване вече имат собствена Пациентска организация „Моят нов живот“, чиято цел е да постигне финансиране по НЗОК (макар и частично) на бариатричната хирургия и да издейства от държавата самостоятелна структура, която да осигурява постоянна грижа за хората с болестно затлъстяване.

Участници в експертната среща:
Доц. дм Костадин Ангелов - изп. директор на УМБАЛ „Александровска“,
ще обобщи анонсите и ще представи мултидисциплинарния екип на болницата, който проследява и лекува пациентите с болестно затлъстяване, както и проектите на мениджмънта за осигуряване на дългосрочна грижа и качествен живот на тези болни.

Д-р Константин Гроздев, дм - главен асистент в Клиниката по хирургия
Ще представи мултимедийна презентация за същността на метода метаболитна хирургия и резултати от първите 40 операции, направени в УМБАЛ „Александровска“ – всичките извършени успешно.
* Д-р Гроздев специализира хирургия в Европейското училище по лапароскопска хирургия и Клиниката за лечение на затлъстяването към болница Saint-Pierre, Брюксел, Белгия. Има повече от 1000 лапароскопски операции.

Доц. д-р Теодора Ханджиева-Дърленска
диетолог в УМБАЛ „Александровска“, председател на Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания, което е член на Европейската асоциация за изследване на затлъстяването и Световната федерация по затлъстяване
Ще представи тенденции на затлъстяването и значимост на проблема в европейски и световен мащаб, цифрови данни за броя и възрастта на затлъстелите в България, начини за превенция.
* Доц. д-р Ханджиева-Дърленска е съ-председател на групата по хранене към Европейската асоциация за изследване на затлъстяването. Главен изследовател е в научните проекти DiOGenes (2005-2009) по 6-та Рамкова програма на Европейския съюз и на PREVIEW (2013-2018) по 7-ма Рамкова програма на Европейския съюз (2013-2018). Доц. Дърленска е изследовател в евопейския проект за превенция на детското затлъстяване EPHE (2013-2015). Тези проекти са насочени към превенцията на захарен диабет тип 2 и повлияването на затлъстяването при деца и възрастни.

Валентин Събков – председател на Сдружение с нестопанска цел „Моят нов живот“ и пациент на Александровска болница, успешно лекуван с бариатрична хирургия.
Ще представи мисията и целите на пациентската организация „Моят нов живот“ и предприетите действия по осигуряване на субсидирано лечение, пълноценен и качествен живот на хората със свръхтегло.

На срещата ще има възможност за дискусия и въпроси към експертите на болницата и към членовете на Сдружението, които са готови да разкажат личните си истории и да демонстрират в кадри визията си преди и след бариатричната интервенция.