Начало Кариери

Кариери

Ние предлагаме:
• работа в лечебно заведение с дългогодишна история и доказани специалисти;
• сигурност в заплащането на положения труд;
• добри условия за работа и възможност за обучение;

Желаещите могат да подадат молба и автобиография в отдел „Човешки ресурси”, в администрацията на болницата или да изпратят на елекронен адрес: otdelHR2016@gmail.com

Вакантни длъжности

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА и САНИТАР за всички клиники на болницата

Всеки вторник, от 14 ч., в к-т №12 на администрацията на болницата, се водят интервюта с желаещите да заемат длъжността мед. сестра и санитар в операционен блок.

Клиника по кожни и венерически болести - 7 места
За допълнителна информация: м.с. Татяна Франсъзова - тел. 02/ 9230 683

-------------------------------------------------
Клиника по нефрология
За допълнителна информация: ст.м.с. Жана Николова - тел. 02/ 9230 299

-------------------------------------------------
Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия - 1 място за операционна мед. сестра
За допълнителна информация: ст.м.с. Маргарита Николова - тел. 02/9230 591

-------------------------------------------------
Клиника по хирургия - свободни позиции за мед. сестри в клиниката и операционни мед. сестри
За допълнителна информация: ст.м.с. Мариана Николова - тел. 02/9230 804

-------------------------------------------------
Клиника по пластично-възстановителна и естетична хирургия - 1 място за операционна мед. сестра
За допълнителна информация: ст.м.с. Соня Бързачка - тел. 02/9523 373

--------------------------------------------------
Клиника по кардиология 

2 места в Отделение за планова хоспитализация
2 места в Отделение по инвазивна кардиология
За допълнителна информация: ст. м.с. Албена Бонева - тел. 02 / 9230 467, 391

---------------------------------------------------
Клиника по урология - 1 място
За допълнителна информация: ст.м.с. Мая Евтимова - тел. 02 / 9230 855

----------------------------------------------------
Клиника по педиатрия
За допълнителна информация: ст.м.с. Здравка Викторова - тел. 02 / 9230 302

-----------------------------------------------------
Клиника по хематология
За допълнителна информация: ст.м.с. Маргарита Петровска - тел. 02 / 9230 522

----------------------------------------------------

Клиника по ендокринология 
За допълнителна информация: ст.м.с. Милена Паунова - тел. 02/ 9230 363

-----------------------------------------------------
Клиника по психиатрия 
За допълнителна информация: ст.м.с. Спаска Илиева - тел. 02/ 9230 301

----------------------------------------------------
Клиника по пропедевтика на вътрешните болести 
За допълнителна информация: ст.м.с. Ивелина Атанасова - тел. 02/ 9230 470

----------------------------------------------------
Клиника по анестезиология и интензивно лечение
За допълнителна информация: ст.м.с. Евгения Милорадова - тел. 02/ 9230 736


Изисквания за длъжност МЕДИЦИНСКА СЕСТРА:

- висше или полувисше медицинско образование;
- умения за работа с пациенти;
- предишен опит се счита за предимство