Начало Актуално СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЛЕКАР–СПЕЦИАЛИЗАНТ В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЛЕКАР–СПЕЦИАЛИЗАНТ В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"

22.01.2020
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА  ЛЕКАР–СПЕЦИАЛИЗАНТ В УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"

Във връзка със заповеди на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД (№ ЗЧР231/29.11.2019 г. № ЗЧР-236/04.12.2019 г.) за обявяване на конкурс за длъжността „лекар-специализант“, във връзка с чл. 11, ал. 1 и чл. 41 и чл. 42 от Наредба № 1/22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и протокол от работата на комисията (№ ЧР-74/13.01.2020 г.) по проверка на съответствието на подадените документи, УМБАЛ "Александровска" обявява списък на допуснатите до конкурса кандидати по специалности, както следва:

 

специалност Клинична алергология

Станислав Красимиров Станчев
Ваня Атанасова Николова
Ивайло Иванов Витанов
Лилияна Антонова Янева

специалност Анестезиология и интензивно лечение

Елена Георгиева Михайлова
Константин Николаев Проевски

специалност Ендокринология и болести на обмяната

Станислав Красимиров Станчев
Росица Иванова Николова
Диана Петрова Николова
Мария Иванова Иванова
Христина Миткова Здравкова
Лилияна Антонова Янева
Виктория Валентинова Паскалева

специалност Клинична имунология

Станислав Красимиров Станчев
Венета Лъчезарова Миленова Сайкова
Виктория Валентинова Бялкова-Гатева
Неделчо Христов Иванов
Ива Танева Иванова

специалност Нервни болести

Огнян Алексиев Асенов
Кристина Даринова Йорданова
Габриел Димитров Димитров

специалност Нефрология

Станислав Красимиров Станчев
Радостина Ефтимова Хаджиева
Симона Красимирова Такова
Лилияна Антонова Янева
Мариян Светланов Стефанов

специалност Очни болести

Юсуф Халилов Мусов
Ваня Атанасова Николова
Виктория Валентинова Бялкова-Гатева
Лилияна Антонова Янева
Неда Сергеева Сергеева
Кристина Гаврилова Белчева

специалност Педиатрия

Боряна Йорданова Господинова
Кристин Валентинова Генкова
Йоанна Стилиянос Маламуси
Теодора Димитрова Панева
Габриела Славова Белахсен

специалност Пластично-възстановителна и естетична хирургия

Димитър Пламенов Симеонов
Инна Николова Перчева
Марина Маринова Христова
Николай Шибой Кузмов
Стефан Неделчев Петков

специалност Урология

Борис Николаев Ботев
Славина Руменова Котова
Владислав Мирославов Бойчев

специалност Хирургия

Николай Валериев Спасов
Илия Иванов Башлиев
Цветан Иванов Попов
Цветелина Викторова Пайчева
Иван Костадинов Бабачев
Беатрис Асенова Асенова
Янислав Евгениев Митков
Николай Шибой Кузмов

специалност Психиатрия

Ивайла Каменова Илиева
Емил Василев Кендеров
Катрин Алексеева Арютова
Филип Пламенов Диков
Габриел Димитров Димитров

специалност Нуклеарна медицина

Елена Димитрова Райчева 

конспект алергология.pdf

конспект анестезиология и интензивно лечение.pdf

конспект ендокринология.pdf

конспект имунология.pdf

конспект нервни болести.pdf

конспект нефрология.pdf

конспект нуклеарна медицина.pdf

конспект очни болести.pdf

конспект педиатрия.pdf

конспект пластична хирургия.pdf

конспект психиатрия.pdf

конспект урология.pdf

конспект хирургия.pdf