Начало Актуално ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ДОЦ. КОСТАДИН АНГЕЛОВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В СРЕЩА НА СИНДИКАТИ И РАБОТОДАТЕЛИ ОТ СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПА

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ДОЦ. КОСТАДИН АНГЕЛОВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В СРЕЩА НА СИНДИКАТИ И РАБОТОДАТЕЛИ ОТ СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПА

02.06.2018
 ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ДОЦ. КОСТАДИН АНГЕЛОВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В СРЕЩА НА СИНДИКАТИ И РАБОТОДАТЕЛИ ОТ СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПА

На нея бяха дискутирани стратегии за редуциране на психосоциалния стрес и рисковете на работното място. Срещата се проведе в периода 29 май -1 юни в гр. Хановер по инициатива на Немската федерация на работещите в сферата на обслужването VER.DI. Представители от Германия, Франция, България, Румъния, Сърбия и Унгария дискутираха решения на социални партньори и модели на добри практики в здравеопазването за осигуряване на безопасна и здравословна работна среда и за намаляване на синдрома на прегарянето (бърн аут). Социалният диалог засегна темата за състоянието и перспективите на колективното трудово договаряне, баланса „работа-семейство-учене“, условията на труд и почивка и др.

В програмата на форума бе включен анализ на политиките за опазване здравето на работещите в България, Румъния, Сърбия и Унгария, в който доц. Ангелов взе участие, давайки за пример принципите на корпоративната социална отговорност, прилагани от мениджмънта на УМБАЛ „Александровска“. Той изтъкна последователната политика, която ръководството води за осигуряване на здравословна и безопасна работна среда чрез инвестиционни планове за подобряване условията на труд и качеството на медицинските услуги, чрез новаторски форми на организацията на труда, посредством намаляване на риска от злополуки, инциденти и увреждане на здравето в трудова среда, чрез социална политика с въвеждане на антистрес техники, чрез достойно заплащане и равни възможности, вкл. за непрекъснато обучение и развитие на човешките ресурси.

По време на посещение в „Александровска“ през октомври ’2016, генералният секретар на Европейската синдикална организация на заетите в публичния сектор (EPSU) Ян Гоудриан оцени високо добрия социален диалог в лечебното заведение, както и усилията на работодател и синдикати за имплементиране на европейските синдикални политики на местно ниво.

На срещата в Хановер присъства и председателят на Синдикалната организация на болницата към Федерацията на синдикатите в здравеопазването – КНСБ д-р Радослав Билюков, а също и вицепрезидентът на КНСБ и председател на ФСЗ-КНСБ д-р Иван Кокалов и неговата заместничка - Слава Златанова.