Начало Актуално УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД

23.05.2018
УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  В УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД

Всяко физическо лице, чиито лични данни се обработват, има право да поиска достъп, коригиране, изтриване или ограничаване обема на отнасящите се до него и обработвани от болницата лични данни, както и да поиска от длъжностното лице по защита на личните данни да бъдат уведомени всички трети лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко извършено заличаване, коригиране или ограничаване на обема на данните.

За да осъществи някое от гореизброените права, или да получи повече информация, субектът на лични данни следва да се обърне към длъжностното лице по защита на личните данни в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД г-жа Диана Пенкова:

на телефон: +359/879/809 725
по е-mail адрес: dpo@alexandrovska.com
на място – на адреса на болницата: гр. София, ул. Георги Софийски №1, сградата на администрацията

Всяко физическо лице, чиито лични данни се обработват, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защитата на лични данни.

Комисия за защита на личните данни:
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02/91-53-518
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

Целият текст "Обработка на личните данни в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД тук:

 

 

 

 

Zashtita na lichni danni (GDPR).pdf